Astım Tedavileri

Astım tedavileri yaşınıza ve hastalığınızın şiddetine bağlıdır. Çünkü astım şiddeti zaman içinde değişebilir, tedavi bireysel olarak hastaya uyarlanmalı ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

Astımı olan her birey (yetişkin, ergen ve altı yaş ve üzerindeki çocuk), ciddi atak riskini azaltmak için içinde inhaler kortikosteroid (İKS) bulunan astım ilacı reçete edilmelidir.

Her astım hastası, kullanılacak kontrol edici ve rahatlatıcı ilaç türünü, ne sıklıkta ve bir atak durumunda ilaçları nasıl değiştireceğini detaylı bir şekilde açıklayan kişiselleştirilmiş bir astım eylem planı almalıdır.

Kontrol edici ilaçlar, astımınızı kontrol altında tutarak akciğerlerinizdeki iltihabı azaltırlar ve bu nedenle atakları ve hava akışı sınırlamalarını önlemek için kullanılır. Bunlar, İKS içeren veya içermeyen uzun etkili beta agonistleri (LABA) içerebilir. Doğru kontrol tedavisi atakları önler, rahatlatıcı ilaçlara duyulan ihtiyacı azaltır ve en önemlisi, oral kortikosteroidlerle (OKS) tedavi edilmesi gerekebilecek ciddi atak riskini en aza indirir veya ortadan kaldırır.

Rahatlatıcı ilaçlar, günlük şikayetler için ihtiyaca göre ve bir atak sırasında akciğerlerdeki hava yollarını açmak için kullanılır. Rahatlatıcı ilaçlar, düşük doz İKS ve formoterolün (belirli bir hızlı etkili uzun etkili beta-agonist) kombinasyonu veya kısa etkili beta agonisti (SABA) olabilir.

Hafif astımı olan hastalara ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere düşük doz budesonid-formoterol reçete edilebilir ve günlük kontrol ediciye ihtiyaç duyulmayabilir. Bu, yalnız SABA kullanılması ile karşılaştırıldığında ciddi atak riskini azaltır. SABA rahatlatıcı reçete edilen hafif astımı olan hastalar, SABA rahatlatıcıyı kullanırken düşük doz İKS de kullanmalıdırlar.

Astım Tedavileri Hakkında: Eylem ve Etkiler

Sürekli Tedavi İlaçları

İnhaler Kortikosteroidler (İKS): Bunlar, astımın uzun vadeli kontrolü için kullanılan anti-enflamatuar ilaçlardır. Hava yollarınızdaki şişmeyi ve daralmayı azaltırlar, şikayetleri kontrol altına alır, akciğer fonksiyonunu iyileştirir ve ciddi ataklar ve astım ölümlerinin riskini azaltırlar. Bu ilaçlar, kullanmaya başladıktan birkaç saat veya gün sonra astımınızı iyileştirmeye başlayacaktır ve kullanmaya başladıktan sonraki birkaç ay boyunca astımınız devam edebilir.

İKS ile Uzun Etkili Beta Agonistlerin (LABA) Birleşimi: İKS ile uzun etkili bronkodilatörün birleşimini kullanmak, astı şikayetlerini azaltmaya ve daha yüksek bir İKS dozuna kıyasla atak riskini azaltmaya yardımcı olur. LABA’lar sadece bir İKS ile birlikte alınmalıdır, çünkü yalnız kullanıldıklarında ciddi astım ataklarının riskini artırabilirler. İki farklı türde İKS-LABA kombinasyonu vardır: Formoterol ile birleştirilmiş İKS ve salmeterol veya vilanterol gibi diğer LABA’lar ile birleştirilmiş İKS.

Rahatlatıcı İlaçlar

Kısa Etkili Beta Agonist (SABA): Hava yolu kaslarını gevşeterek akciğerleri açan rahatlatıcı ilaçlardır. Geçici olarak astım şikayetlerini hafifletebilirler. Birkaç dakika içinde etkili olurlar ve dört ila altı saat boyunca etkilidirler. Bunlar kontrol edici ilaçlar değildir ve sizi başka bir astım atağı geçirmekten korumazlar. Aslında sık kullanımı ciddi atak riskini artırabilir ve hatta ölüme neden olabilir.

Düşük Doz Kombinasyon İKS-Formoterol: Bu, İKS ve formoterolün bir kombinasyonudur, hızlı etkili bir LABA’dır. Şikayetleri hızlı bir şekilde (veya neredeyse SABA ile aynı hızda) hafifleten bir anti-enflamatuar rahatlatıcı inhalerdir ve hava yolu iltihabını tedavi etmek için düşük dozda anti-enflamatuar ilaç tedavisi sağlar. Hafif astımı olan kişilerde, düşük doz İKS-formoterol, herhangi bir düzenli günlük kontrol tedavisi olmadan ihtiyaca bağlı olarak kullanılabilir. SABA rahatlatıcıdan daha iyi şiddetli kriz riskini azaltır. Bu sadece ihtiyaç olduğunda uygulanan tedavi birçok ülkede (ancak tüm ülkelerde değil) hafif astım için onaylanmıştır.

Bu ilaç, doktorunuz tarafından reçete edilen bir rahatlatıcı olarak kullanılıyorsa, egzersizden önce veya alerjen maruziyetinden önce de kullanılabilir.

İKS-formoterol ile Bakım ve Rahatlatıcı Tedavi

Orta veya şiddetli astımı olan hastalar için, İKS-formoterol hem kişinin düzenli günlük bakım tedavisi olarak alınabilir hem de şikayetleri rahatlatmak için ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Bu tedaviye Bakım ve Rahatlatıcı Tedavi (MART) denir ve SABA rahatlatıcı ile karşılaştırıldığında şiddetli kriz riskini azaltır. MART, birçok ülkede astım tedavisi için uzun yıllardır onaylıdır.

Altı yaş ve üzerindeki tüm çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere şiddetli kriz riskini azaltmak amacıyla İKS içeren bir inhaler reçete edilmelidir. Astım, bazı küçük çocuklar hariç, yalnızca bir SABA rahatlatıcı ile tedavi edilmemelidir.

Diğer İlaçlar

Oral Kortikosteroidler (OKS): İKS gibi oral kortikosteroidler de akciğerlerdeki iltihabı azaltır, ancak bunlar yalnızca ciddi ataklarda kullanılır çünkü birçok ciddi yan etkiye sahip olabilirler. Ciddi tedaviye cevap vermeyen şiddetli astımı olan hastalar için bazen düşünülebilir, ancak sadece son çare olarak.

Lökotrien Reseptör Antagonistleri (LTRA) (montelukast gibi): Hafif astım durumlarında kullanılabilen anti-enflamatuar ilaçlardır, ancak İKS kadar etkili değillerdir. Bu ilaçlar aynı zamanda çocuklarda da dahil olmak üzere ciddi ruhsal sağlık ve davranış değişiklikleri riskiyle ilişkilidir; bunu doktorunuza danışın. 2020 yılında FDA montelukast ilaçlar için ciddi mental sağlık yan etkileri konusunda uyarı talep etti.

Biyolojik Tedaviler (Şiddetli Astım İçin): Biyolojik tedaviler, yüksek doz İKS-LABA’ya iyi uyum sağlayamayan hastalar için kullanılır. Bunlar, inflamasyona neden olan bağışıklık sistemi bileşenlerini seçici olarak hedef aldıkları için herkes için işe yaramayabilir. Bu nedenle, biyolojik tedaviye geçmeden önce astım tipini belirlemek önemlidir.

Astım Tedavisi: İleriye Doğru, Geriye Doğru Adımlar!

Astım tedavisi sürekli olarak izlenmeli ve düzenlenmelidir. Tanı konulduktan sonra doktorunuz başlangıç tedavisi önerecektir. Kontrol edici tedaviye başladıktan sonra iki veya üç ay içinde, tedavinin vücudunuza nasıl yanıt verdiğini görmek için sağlık uzmanınızla kontrol etmeniz gerekecektir. Astım ilaçları için daha sonra “ileriye doğru” veya “geriye doğru” adımlar atabilir, bu da ihtiyacınız olan ilaç dozu ve türünün, vücudunuzun tedaviye nasıl yanıt verdiğine göre artırılabileceği veya azaltılabileceği anlamına gelir. Her inhalasyonda doğru miktarda ilaç aldığınızdan emin olmak için bir sağlık uzmanının yardımıyla inhaler tekniğinizi gözden geçirmek de önemlidir.

Eğer astım iyi kontrol altında ise, siz ve doktorunuz tedaviyi “geriye doğru” adımlandırmaya karar verebilirsiniz; aynı zamanda genel ve çevresel koşulları da düşünerek. Öte yandan, sık şikayetleriniz varsa veya ataklar yaşıyorsanız ve ilacınızın düzenli olarak ve doğru teknikle kullanılmasına rapmen size yardımcı olmadığını düşünüyorsanız, tedaviyi “ileriye doğru” adımlandırmak gerekebilir, yani dozları artırmak veya ilacı değiştirmek, ayrıca herhangi bir risk faktörünü tedavi etmek de dahil.

Astım değişken bir durumdur ve tedavinin ayarlamaları şunları içerebilir:

 • Günlük ayarlama: Eğer anti-enflamatuar bir rahatlatıcı inhaler reçete edilmişse, ihtiyaca göre kullanılan dozları nasıl ayarlayacağınızı bilin. Doktorunuza kaç inhalasyon yapmanız gerektiğini ve astımınız kötüleşiyorsa günde en fazla kaç doz almanız gerektiğini sorun.
 • Kısa süreli kontrol edici ileriye doğru (1–2 hafta boyunca): Eğer rahatlatıcı reçeteniz bir SABA ise ve astımınız kötüleşiyorsa, 1-2 hafta boyunca bakım İKS’lerin dozunu artırmak için ne zaman artırmanız gerektiğini bilin, örneğin viral enfeksiyonlar, mevsimsel alerji veya alerjen maruziyeti sırasında astımınız kötüleşirse.
 • Sürekli kontrol edici ileriye doğru (en az 2–3 ay boyunca): Bilinen tedavi astımı kontrol altına alamıyorsa, başarısız kontrol bireyin tedaviye yanıtından kaynaklanabilir. Hasta doktorunu haberdar etmelidir ve doktor, tedaviyi değiştirmeyi veya artırmayı önerebilir.

Size en iyi tedaviyi belirlemek veya doktorunuzun tedaviyi ne zaman değiştirmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olmak için bir astım günlüğü tutmanız faydalı olabilir.

Şiddetli Astım veya Tedaviye Dirençli Astım İçin Tedavi

Yüksek dozlara rağmen şiddetli veya tedaviye dirençli astımınız varsa, doğru inhaler tekniği ve tedaviye iyi uyum sağlamanıza rağmen sağlık uzmanınız, kötü astım kontrolüne katkıda bulunan diğer faktörleri gözden geçirecektir.

Ayrıca, standart tedavi ile kontrol edilemeyen spesifik inflamasyon mekanizmalarını hedefleyen yeni tedavi seçeneklerini veya tedaviye eklemelerini düşünebilir. Ek tedavilerin size faydalı olup olmadığını anlamak için uzman, klinik geçmişinizi inceleyecek ve bu tedavilere yanıt verebilecek özel bir astım tipiniz olup olmadığını belirlemek için ileri tetkikler isteyebilir. Amaç, şikayetleri kontrol altına almak, ciddi alevlenme riskini azaltmak ve birçok ciddi uzun vadeli yan etkiye sahip olan oral kortikosteroidlerin kullanımını en aza indirmektir.

İlaçların Yan Etkileri

Astım ilaçları, sadece tıbbi danışmanlık sonrasında kullanılmalıdır. Doktorunuzun size hangi dozu almanız gerektiği konusundaki talimatlarına dikkatlice uymak ve iyi bir inhaler tekniği edinmek çok önemlidir.

Yılda bir veya daha fazla oral kortikosteroid kullanımı, osteoporoz, diyabet, kalp yetmezliği, katarakt ve glokom gibi yan etkilerin riskini artırır. Yüksek dozda uzun süreli İKS kullanımı, osteoporoz ve katarakt riskini artırabilir. Aynı zamanda, ağız pamukçuğu ve boğuk ses gibi lokal yan etkileri artırabilir. Ağızdan solunduktan sonra ağız çalkalama ve tükürme, ağız pamukçuğu riskini azaltabilir.

Deneyimlediğiniz herhangi bir yan etkiyi bildirmelisiniz. Deneyimlediğiniz yan etkileri doktor ve eczacınızla tartışın. Şüpheli yan etkileri bildirerek, yetkililere soruşturmalarında yardımcı olabilirsiniz, bu da daha güvenli ilaçlara yol açacaktır.

Astım İnhaler Tekniğinizi Optimize Edin

İnhalerler karmaşık ilaç-cihaz kombinasyonlarıdır ve hastalar bunları nasıl kullanacakları konusunda eğitim almalıdır. İnhalerinizi doğru bir şekilde kullanmak, her püskürtmede ihtiyacınız olan ilacın akciğerlerinize ulaştığından emin olmak için esastır. Yanlış inhaler tekniği, kötü astım kontrolüne, ciddi astım atağı riskinin artmasına ve daha fazla yan etkiye yol açabilir.
Doğru kullanım için izlenmesi gereken dört ana adım:

 1. SEÇİN
  • Sağlık uzmanınız, kullanacağınız astım ilaçlarını düşünerek kullanabileceğiniz mevcut cihazlar arasında hangisinin size en uygun olduğunu seçmenize yardımcı
  • İnhalerinizi kolayca kullanabildiğinizden ve artrit gibi faktörlerle sınırlanmadığınızdan emin olun.
  • Basınçlı doz ölçer inhalerler (pMDI) için bir spacer (hava haznesi) kullanımı, ilaç alımını iyileştirir ve potansiyel yan etkileri azaltır.
  • Astımınız için iki farklı ilaca ihtiyacınız varsa, örneğin ayrı bir rahatlatıcı ve bir kontrol cihazı, mümkünse her biri için aynı tip inhaler cihazına sahip olmanız, teknik konusundaki karmaşıklığı azaltmak için en iyisidir.
 2. KONTROL EDİN
  • Sağlık uzmanınıza cihazı nasıl doğru kullanacağınızı göstermesi için talepte bulunun.
  • İnternette inhalerinizi nasıl kullanacağınızı gösteren videoları izleyin.
  • İnhaler tekniğinizi her fırsatta sağlık uzmanınızla kontrol edin. Gerçekten nasıl kullandığınızı onlara gösterin.
 3. DÜZELTİN
  • Tekniğinizi tekrar tekrar kontrol edin ve daha az rahat olduğunuz adımlara dikkat edin.
  • İnhaler tekniğinizi sık sık kontrol edin. İlk eğitimden 4-6 hafta sonra, birçok insanın artık inhalerleriyle doğru tekniğe sahip olmaması nedeniyle eğitim sık sık tekrarlanmalıdır.
  • Elektronik inhaler takibi ve hatırlatıcılar uyumu artırabilir.
 4. ONAYLAYIN
  • Doktorunuza, özellikle cihazınız değiştiyse, size teknik gösterimde bulunmasını istemekten çekinmeyin.
   Eczacılar ve hemşireler, inhaler tekniğinizi gözden geçirmek istiyorsanız harika müttefiklerdir.

İnhaler Nasıl Güvenli Bir Şekilde Kullanılır

İnhalerden sonra ağzınızı çalkalayın, (örneğin, sabah veya akşam evde uygun olduğunuz zaman). Bu, mantar enfeksiyonu riskini önlemeye yardımcı olur. Ancak, ağzınızı çalkalamak mümkün değilse veya uygun değilse, örneğin dışarıdayken inhaler kullanıyorsanız, endişelenmeyin çünkü enfeksiyon riski çok düşüktür.

Metal inhaler haznesini imha edin

Süresi dolmuş veya boşalan teneke kutular çöp kutusuna atılmamalıdır. Onları nasıl doğru bir şekilde imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışın.

Astım İnhaleriniz Hakkında

Basınçlı Doz Ölçer Inhaler (pMDI): Plastik bir tutucu ve ağızlığı bulunan basınçlı metal haznede ilaç. Doğru bir şekilde püskürtüldüğünde yavaş bir inhalasyonla, güvenilir ve tutarlı bir ilaç dozu sağlar. Mevcut pMDI’ların itici gazı, kuru toz inhalerlere göre küresel ısınmaya çok daha fazla katkıda bulunur, ancak yeni itici gazlar geliştirilmektedir. pMDI’lar ile alınan kontrol ilaçları genellikle bir spacer (hava haznesi) ile kullanılmalıdır.

Spacer (hava haznesi): Ayrıca “chamber” olarak bilinen, bir pMDI ile kullanılan ilacı sabit bir yerde tuttuğu için rahat solumanızı sağlayan bir ek cihazdır. Bir spacer kullanımı, ilacın alımını iyileştirir ve potansiyel yan etkileri azaltır. Bir spacer kullanmak için inhaleri çalkalayın, ağız parçasını haznenin ucundaki deliğe itin, bütün nefesi haznenin içine tamamen verin, doz için kutuya bastırın ve aynı anda yavaşça en üste kadar nefes almaya başlayın. Nefesinizi tutun ve 5’e kadar sayın, sonra nefes verin. Birden fazla doz reçete edilmişse tekrarlayın. Bu, kontrol pMDI’lerini ve bir spacer ile rahatlatıcı pMDI’lerini almanın en iyi yoludur. Ancak, o anda çok nefes alamayanlar ve çok küçük çocuklar, doz püskürtüldükten sonra spaserin içine nefes alıp verebilirler.

Kuru Toz İnhaler (DPI): Birçok astım ilacı, akciğerlere inhale edilebilen toz olarak da mevcuttur. Her DPI tipi için doz yüklemek ve ilacı inhale etmek için doğru tekniği kontrol edin. Çoğu DPI için güçlü bir nefes almaya ihtiyaç vardır.

Sis İnhaleri: Birkaç ilaç, ilacı ince bir sis halinde dağıtan bir inhaler olarak mevcuttur.

Nebülizatör: Sıvı ilacı yüz maskesi veya ağızlık aracılığıyla inhale etmek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bunlar genellikle yaşamı tehdit eden astım tedavisi için acil serviste kullanılır.

Üreticiler genellikle inhalerin nasıl kullanılacağını gösteren hasta kaynakları sağlar ve kendi dilinizde çevrimiçi kaynaklar için doktorunuzdan ve eczacınızdan bilgi isteyin. Örneğin, How-to videos – National Asthma Council Australia). Doktorunuzdan ve eczacınızdan kendi dilinizde çevrimiçi kaynaklar isteyin.

Daha fazla #aboutasthma
Astım, COVID-19 ve Diğer Enfeksiyonlar
Astım Türleri
Astım ile Büyümek
Astım Krizlerini Önleyebilir miyim?
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.